• 15 marca, 2024
  • 6 minutes read

Okres sprawozdawczy w ochronie środowiska – terminy, o których należy pamiętać

Okres sprawozdawczy w ochronie środowiska – terminy, o których należy pamiętać

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością dopełnienia różnych obowiązków, w tym z zakresu sprawozdawczości środowiskowej. Jakie raporty, opłaty i wykazy należy składać? Kogo one obowiązują i kiedy mijają terminy na ich złożenie? Oto okres sprawozdawczy w ochronie środowiska w pigułce.

Okres sprawozdawczy w ochronie środowiska – jakich terminów nie możesz przegapić?

 Prawo ochrony środowiska nakłada na przedsiębiorców różne obowiązki. Dotyczą one m.in. sprawozdawczości. Szczególnie wymagający pod tym względem jest pierwszy kwartał roku kalendarzowego. To właśnie wtedy prowadzący działalność gospodarczą muszą złożyć określone raporty i sprawozdania, aby móc funkcjonować w zgodzie z prawem. Jak to wygląda w praktyce?

Oto najważniejsze terminy w okresie sprawozdawczym wraz z towarzyszącymi im obowiązkami informacyjnymi (i nie tylko) w zakresie ochrony środowiska.

1. Ostatni dzień lutego:

  • raport o wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza (raport KOBiZE) – do jego złożenia zobowiązani są przedsiębiorcy, którzy korzystają ze środowiska, np. używają kotłów grzewczych lub jeżdżą firmowym samochodem. W praktyce dotyczy więc większości osób prowadzących działalność gospodarczą. Składa się go w formie elektronicznej,

  • raport do Bazy Danych Sprawozdań o Substancjach Zubożających Warstwę Ozonową i Fluorowanych Gazach Cieplarnianych – obowiązek jego złożenia ciąży na przedsiębiorcach, którzy stosują F-GAZY lub SZWO w produkcji, instalacji, konserwacji lub serwisowaniu. Mowa tutaj np. o warsztatach samochodowych i lakierniach,

  • opłata roczna za wpis do BDO – do jej uiszczenia zobowiązani są autoryzowani przedstawiciele, producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań, a także podmioty, które wprowadzają na rynek sprzęt, baterie, akumulatory, pojazdy, opony, oleje smarowe i produkty w opakowaniach.

Wysokość opłaty jest uzależniona od statusu przedsiębiorstwa. Jeżeli jesteś mikroprzedsiębiorcą, musisz uiścić 100 zł. Jeżeli zaliczasz się do grupy pozostałych podmiotów, płacisz 300 zł. 

2. 15 marca:

  • roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za poprzedni rok – obowiązuje podmioty, które gospodarują odpadami (wytwarzają je, zbierają lub przetwarzają). Sporządza się je za pośrednictwem indywidualnego konta przedsiębiorcy w rejestrze BDO.
     

3. 31 marca:

  • zbiorczy wykaz informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat – do ich złożenia zobowiązane są podmioty, które emitują zanieczyszczenia do powietrza, np. w wyniku spalania paliw w silnikach pojazdów lub składowania odpadów.

Co ważne, przedsiębiorca musi samodzielnie naliczyć wysokość należnych opłat. Jeżeli wyniesie ona mniej niż 800 zł, prowadzący działalność gospodarczą jest zwolniony z jej uiszczania. Natomiast jeśli jej kwota przekroczy 100 zł, przedsiębiorca musi przedłożyć we właściwym urzędzie marszałkowskim zbiorczy wykaz informacji, 

  • sprawozdanie o ilości marnowanej żywności za rok poprzedni oraz o wysokości należnej opłaty – składa je do WFOŚiGW przedsiębiorca objęty zakazem marnowania żywności.

Niewypełnienie ciążących na Tobie jako przedsiębiorcy obowiązków sprawozdawczych z zakresu ochrony środowiska może zostać zakwalifikowane jako wykroczenie lub przewinienie administracyjne. Skutkuje to nałożeniem przez uprawniony organ sankcji finansowej. Jeżeli chcesz uniknąć kary pieniężnej, musisz pamiętać o terminowym składaniu wymaganych przez prawo raportów, opłat rocznych, sprawozdań i wykazów.

Prowadzisz działalność gospodarczą i nie wiesz, jakie obowiązki sprawozdawcze z zakresu ochrony środowiska ciążą na Tobie? Eksperci ds. konsultingu środowiskowego rozwieją Twoje wątpliwości, wskażą obowiązujące Cię raporty i terminy ich składania, a także pomogą w ich wypełnieniu i prawidłowym złożeniu. Jedyne, o co musisz zadbać, to wybór rzetelnego podmiotu, który zapewni kompleksowe wsparcie.

Pozycjonowanie stron Warszawa

Zobacz również

Zbiornik ciśnieniowy — dlaczego jest ważny w układzie sprężonego powietrza

Zbiornik ciśnieniowy — dlaczego jest ważny w układzie sprężonego powietrza

Zbiornik ciśnieniowy jest jednym z podstawowych elementów układu sprężania powietrza. Często pełni kluczową rolę w układach…
Praktyczne informacje dotyczące formalności celnych i strategii unikania opóźnień przy przekraczaniu granicy podczas transportu kolejowego do Kazachstanu

Praktyczne informacje dotyczące formalności celnych i strategii unikania opóźnień przy przekraczaniu granicy podczas transportu kolejowego do…

Choć przekraczanie granicy z towarem może wydawać się procesem skomplikowanym i czasochłonnym, odpowiednie przygotowanie i znajomość…
Podstawowe elementy systemu uzdatniania sprężonego powietrza

Podstawowe elementy systemu uzdatniania sprężonego powietrza

Układy sprężonego powietrza budowane są na podstawie wymagań konkretnych zastosowań. Niemniej jednak systemy sprężonego powietrza muszą…