• 22 września, 2021
  • 7 minutes read

Planowanie logistyczne – na czym polega?

Planowanie logistyczne – na czym polega?

Żeby firma produkcyjna osiągała zyski, musi zadbać o prawidłową organizację procesu transportowego. Bez tego nie uda się jej na czas dostarczać zamówionych towarów. Dlatego tak istotną kwestią jest planowanie logistyczne. Na czym ono polega? Czy można je zlecić specjalistom?

Na czym polega planowanie logistyczne? Jakich obszarów może dotyczyć?

 

Odpowiednio zorganizowany proces transportowy to dla firmy źródło wymiernych korzyści. Wśród najważniejszych wymienić można:

  • wzrost konkurencyjności podmiotu na rynku,
  • lepszą jakość świadczonych usług,
  • zwiększenie satysfakcji wśród klientów,
  • minimalizację kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa,
  • większe zyski.

Nic więc dziwnego, że coraz więcej firm interesuje się tym zagadnieniem. Żeby jednak osiągnąć sukces, przedsiębiorstwo musi nieustannie usprawniać planowanie logistyczne. Co to w praktyce oznacza?

Pod pojęciem planowanie logistyczne kryje się proces polegający na podejmowaniu strategicznych decyzji logistycznych, prowadzących do osiągnięcia konkretnego celu. W przypadku procesu transportowego jest to takie zaplanowanie działań, aby od momentu wpłynięcia zlecenia, aż do jego zakończenia przebiegał on bez opóźnień.

Planowanie logistyczne może dotyczyć nie tylko procesu transportowego, ale również innych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa, w tym zwłaszcza:

Planowanie logistyczne a proces transportowy – ważne kwestie

 

Niezależnie od obszaru, jakiego dotyczy, planowanie logistyczne należy rozpocząć od dokładnej analizy zasobów i otoczenia przedsiębiorstwa. Posłużyć można się w tym celu różnymi metodami. Jedną z polecanych jest model Portera (5 sił Portera, analiza atrakcyjności sektora). Obejmuje on konkretny obszar rynku i pozwala zbadać firmę pod kątem jej konkurencyjności.

W przypadku procesu transportowego planowanie logistyczne powinno skupiać się m.in. na jak najlepszym wykorzystaniu przestrzeni załadunkowej. Znaczenie ma również czas jazdy oraz czas pracy kierowców. Elementy te należy precyzyjnie określić. Inaczej trudno będzie zaplanować proces transportowy. Uwzględnić trzeba również zdarzenia losowe, które mogą doprowadzić do opóźnień w dostawie.

Planowanie logistyczne procesu transportowego powinno uwzględniać również takie kwestie jak:

  • dobór środka transportu,
  • wyposażenie dodatkowe pojazdu (w celu zabezpieczenia ładunku),
  • wyznaczenie trasy,
  • infrastruktura drogowa (zwłaszcza w przypadku transportu ponadgabarytowego).

Na tym jednak nie koniec. Planowanie logistyczne procesu transportowego obejmuje bowiem także oszacowanie kosztów realizacji transportu i ocenę ryzyka. Po zamknięciu zlecenia należy je również przeanalizować pod kątem zarówno tych aspektów, które poszły zgodnie z planem, jak i tych, które się nie powiodły. Wiedza ta jest niezbędna, by usprawnić planowanie logistyczne.

Jak zadbać, by planowanie logistyczne się powiodło?

 

Wsparciem dla procesu planowania logistycznego są różnego rodzaju systemy informatyczne, np. TMS (system zarządzania transportem), WMS (system zarządzania magazynem) czy też ERP (system zarządzania wewnętrznymi zasobami przedsiębiorstwa). Nie tylko ułatwiają one kontrolę i zarządzanie procesem transportowym, ale również są źródłem danych, które można wykorzystać do usprawnienia planowania logistycznego.

Planowanie logistyczne procesu transportowego wymaga interdyscyplinarnej wiedzy, elastyczności, umiejętności wykorzystania różnorakich narzędzi, ale przede wszystkim wiedzy. Dlatego warto je powierzyć specjalistom. Profesjonalna firma logistyczna zajmie się wszelkimi szczegółami i zadba o to, aby proces transportowy był realizowany zgodnie z wytycznymi klienta i z poszanowaniem najwyższych standardów.

Warto jednak pamiętać, że nie każde przedsiębiorstwo logistyczne funkcjonujące na rynku będzie w stanie sprostać wyzwaniom związanym z optymalnym zaplanowaniem procesu logistycznego. Dlatego przed wyborem zewnętrznego partnera warto go dobrze sprawdzić.

Pozycjonowanie stron Warszawa

Zobacz również

Praktyczne informacje dotyczące formalności celnych i strategii unikania opóźnień przy przekraczaniu granicy podczas transportu kolejowego do Kazachstanu

Praktyczne informacje dotyczące formalności celnych i strategii unikania opóźnień przy przekraczaniu granicy podczas transportu kolejowego do…

Choć przekraczanie granicy z towarem może wydawać się procesem skomplikowanym i czasochłonnym, odpowiednie przygotowanie i znajomość…
Podstawowe elementy systemu uzdatniania sprężonego powietrza

Podstawowe elementy systemu uzdatniania sprężonego powietrza

Układy sprężonego powietrza budowane są na podstawie wymagań konkretnych zastosowań. Niemniej jednak systemy sprężonego powietrza muszą…
Okres sprawozdawczy w ochronie środowiska – terminy, o których należy pamiętać

Okres sprawozdawczy w ochronie środowiska – terminy, o których należy pamiętać

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością dopełnienia różnych obowiązków, w tym z zakresu sprawozdawczości środowiskowej.…