• 22 września, 2021
  • 7 minutes read

Opinia geotechniczna dla inwestycji – kiedy trzeba o niej pomyśleć?

Opinia geotechniczna dla inwestycji – kiedy trzeba o niej pomyśleć?

Żeby obiekt budowlany mógł powstać, inwestor musi załatwić szereg formalności i zgromadzić niezbędny dokumenty. Jednym z nich jest opinia geotechniczna dla inwestycji. Kiedy należy się o nią ubiegać? Co powinna zawierać i kto może ją sporządzić?

Kiedy opinia geotechniczna jest wymagana? Co powinna zawierać?

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (z dnia 25 kwietnia 2012 r.), opinia geotechniczna musi zostać opracowana w przypadku obiektów budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych (a jest ich trzy). Niezależnie więc od tego, czy budujesz dom, magazyn czy też fabrykę, musisz ją mieć.

To właśnie w dokumencie precyzuje się kategorię geotechniczną budynku – na podstawie stopnia skomplikowania warunków gruntowych i konstrukcji budowli, a także można określić zakres badań geotechnicznych, które trzeba przeprowadzić na terenie projektowanej inwestycji budowlanej. Co ważne, wykonane badania geotechniczne mogą zmienić uprzednio wskazaną kategorię geotechniczną.

Opinia geotechniczna składa się z dwóch części – opisowej i graficznej. Ta pierwsza zawiera m.in.:

  • informację o poziomie wód gruntowych,
  • opis warstw gruntów wraz z głębokością ich zalegania, miąższością, zagęszczeniem, plastycznością, etc.

W części graficznej natomiast powinna znaleźć się mapa dokumentacyjna, mapa lokalizacji terenu, a także przekroje i profile geotechniczne. Nie można również zapomnieć o dołączeniu objaśnienia użytych znaków i symboli.

Opinia geotechniczna – kto wykonuje?

 

Opinia geotechniczna to prosty dokument, który jednak powinien zostać opracowany przez specjalistę. Najczęściej jest geotechnik lub geolog, który podczas sporządzania opinii posiłkuje się dostępnymi mapami i przekrojami, a także własnym doświadczeniem. Dlatego warto wybrać eksperta, który zajmuje się tym na co dzień, a nie od czasu do czasu.

Kiedy opinia geotechniczna nie wystarcza? Kategorie geotechniczne obiektów budowlanych

 

Zgodnie z polskim prawem, obiekt budowlany może zostać zaliczony do jednej z trzech kategorii geotechnicznych. Kategoria I to niewielkie obiekty budowlane, które mają statycznie wyznaczalny schemat obliczeniowy i które mogą zostać posadowione w prostych warunkach gruntowych. Mowa tutaj o:

  • jedno- lub dwukondygnacyjnych budynkach mieszkalnych i gospodarczych,
  • wykopach do głębokości 1,2 m,
  • ścianach oporowych oraz rozparciach wykopów, o ile różnica poziomów jest nie większa niż 2 m.

Do kategorii II zalicza się natomiast obiekty budowlane charakteryzujące się typowymi konstrukcjami i fundamentami, które mogą zostać posadowione w prostych i złożonych warunkach gruntowych, wymagające oceny danych geotechnicznych i ich analizy. To m.in.:

  • fundamenty bezpośrednie i głębokie,
  • ściany i konstrukcje oporowe utrzymujące grunt lub wodę, o ile różnica poziomów przekracza 2 m,
  • przyczółki i filary mostowe, nabrzeża,
  • kotwy gruntowe oraz inne systemy kotwiące.

Kategoria III natomiast to m.in. obiekty budowlane posadowione na skomplikowanych warunkach gruntowych oraz nietypowe i mogące oddziaływać na środowisko, takie jak rafinerie, zapory wodne, a także budynki wysokie i wysokościowe.

Jak zostało wspomniane, opinię geotechniczną opracowuje się dla obiektów budowlanych wszystkich kategorii. Jednak w przypadku budowli drugiej i trzeciej kategorii sama opinia nie wystarczy. Inwestor jest wówczas zobligowany do przedstawienia dokumentacji badań podłoża gruntowego i projektu geotechnicznego. Jeśli obiekt budowlany zalicza się do kategorii III, dodatkowo trzeba wykonać dokumentację geologiczno-inżynierską. Podobnie jest w przypadku budowli z kategorii II, które mają zostać posadowione w złożonych warunkach gruntowych.

Opinia geotechniczna i towarzyszące jej badania geotechniczne pozwalają sprawdzić parametry gruntu. To wymóg niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę, ale nie tylko. Dzięki uzyskanym danym inwestor może dopasować poszczególne elementy konstrukcji do charakterystyki gruntu, co zmniejsza ryzyko katastrofy budowlanej.

Pozycjonowanie stron Warszawa

Zobacz również

Praktyczne informacje dotyczące formalności celnych i strategii unikania opóźnień przy przekraczaniu granicy podczas transportu kolejowego do Kazachstanu

Praktyczne informacje dotyczące formalności celnych i strategii unikania opóźnień przy przekraczaniu granicy podczas transportu kolejowego do…

Choć przekraczanie granicy z towarem może wydawać się procesem skomplikowanym i czasochłonnym, odpowiednie przygotowanie i znajomość…
Podstawowe elementy systemu uzdatniania sprężonego powietrza

Podstawowe elementy systemu uzdatniania sprężonego powietrza

Układy sprężonego powietrza budowane są na podstawie wymagań konkretnych zastosowań. Niemniej jednak systemy sprężonego powietrza muszą…
Okres sprawozdawczy w ochronie środowiska – terminy, o których należy pamiętać

Okres sprawozdawczy w ochronie środowiska – terminy, o których należy pamiętać

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością dopełnienia różnych obowiązków, w tym z zakresu sprawozdawczości środowiskowej.…