• 14 marca, 2022
  • 8 minutes read

Rzeczoznawca budowlany pytania i odpowiedzi

Rzeczoznawca budowlany pytania i odpowiedzi

Rzeczoznawca budowlany to jedna z najważniejszych osób biorących udział w procesie budowlanym. Nie tylko sporządza ekspertyzy budowlane i opinie techniczne, ale i doradza w kwestiach związanych z kupnem lub sprzedażą domu, pomaga uzyskać odszkodowanie za błędy na budowie i wskazuje, jakie działania naprawcze podjąć w przypadku poważnych uszkodzeń domu. Ekspert w dziedzinie budownictwa dba zatem nie tylko o nasze bezpieczeństwo, ale i domowe finanse. Jak znaleźć dobrego rzeczoznawcę budowlanego?

 

Czym jest ekspertyza budowlana?

 

Ekspertyza budowlana to oficjalny dokument, w którym znajdują się informacje na temat stanu technicznego budynku użytkowego. Przygotowuje ją rzeczoznawca budowlany na podstawie dokładnych oględzin budynku i odpowiednich badań na miejscu zdarzenia. Ekspertyza budowlana może być wykorzystywana przez podmioty prywatne, przedstawicieli administracji publicznej, a także sąd, prokuraturę, policję i inspektora nadzoru budowlanego.

 

Jakie elementy zawiera ekspertyza budowlana?

 

W ekspertyzie budowlanej powinny znaleźć się takie elementy jak:

opis dokumentacji dostępnej dla budynku (projekty, dokumentacja materiałowa, umowy i np. faktury zakupu materiałów budowlanych)

wykaz uszkodzeń budynku

– opis i analiza przyczyn uszkodzenia budynku

– badania materiałowe

– obliczenia z miejsca zdarzenia

– dokumentacja fotograficzna i rysunkowa

wskazanie możliwych działań naprawczych

kosztorys napraw

– zalecenia końcowe

podpis rzeczoznawcy budowlanego

– udokumentowane uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego.

 

Kto może wykonać ekspertyzę budowlaną?

 

Ekspertyzę budowlaną, podobnie jak opinie techniczne i oceny techniczne budynku, wykonuje rzeczoznawca budowlany. Rzeczoznawca budowlany odpowiedzialny za dokumentację związaną z procesem budowlanym musi mieć wieloletnie doświadczenie w zakresie robót wykończeniowych, wykonywania obiektów budowlanych i projektowania budynków. Musi on też być członkiem Izby Inżynierów Budownictwa i pełnoprawnym biegłym sądowym w zakresie budownictwa wpisanym do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Budowlanych.

 

Dobry rzeczoznawca budowlany wykonuje ekspertyzy budowlane, opinie techniczne, oceny techniczne i orzeczenia techniczne.

 

Kiedy potrzebny jest rzeczoznawca budowlany?

 

Rzeczoznawca budowlany może przygotować dokumentację zarówno dla nowego budynku, jak i budynku użytkowanego. Poza tym zakres jego prac kontrolnych dotyczy również budynków remontowanych, uszkodzonych, przebudowywanych i rozbudowywanych. W każdym przypadku ekspertyza budowlana może dotyczyć poprawności wykonanych prac budowlanych, prac wykończeniowych i prac remontowych.

 

Oprócz zlecenia wykonania ekspertyzy budowlanej z doświadczenia rzeczoznawcy budowlanego możemy też skorzystać w przypadku:

– sprzedaży budynku

– kupna budynku

– wyodrębnienia w budynku lokalu użytkowego

– generalnego remontu

– zmiany sposobu użytkowania budynku

– nadbudowy i przebudowy budynku

– katastrof budowlanych

błędów budowlanych

uszkodzeń budynku

ubiegania się o odszkodowanie za błędy budowlane.

 

Jak długo sporządza się ekspertyzę budowlaną?

 

Ekspertyzę budowlaną wykonuje się od kilkunastu dni do 6 tygodni, a w przypadku złożonych badań, np. badań odkrywkowych, nawet do kilku/kilkunastu miesięcy.

 

Ile jest ważna ekspertyza budowlana?

 

Ekspertyza budowlana jest ważna przez rok od wydania opinii technicznej przez rzeczoznawcę budowlanego.

 

Kto wykonuje badania uszkodzonego budynku?

 

Ekspertyza budowlana musi być poprzedzona odpowiednimi badaniami i oględzinami budynku. Bez takich szczegółowych danych, opisów i obliczeń opinia techniczna nie będzie miarodajna i wiarygodna. Wszystkie niezbędne czynności musi wykonać osobiście rzeczoznawca budowlany przygotowujący ekspertyzę budowlaną.

 

Czy rzeczoznawca budowlany jest ubezpieczony?

 

Każdy rzeczoznawca budowlany musi mieć aktualne ubezpieczenie OC. Jest to związane z rodzajem wykonywanej przez niego pracy i odpowiedzialnością karną, zawodową i cywilną, która go obowiązuje. Dobry rzeczoznawca budowlany posiada też dodatkowe zabezpieczenie.

Pozycjonowanie stron Warszawa

Zobacz również

Zbiornik ciśnieniowy — dlaczego jest ważny w układzie sprężonego powietrza

Zbiornik ciśnieniowy — dlaczego jest ważny w układzie sprężonego powietrza

Zbiornik ciśnieniowy jest jednym z podstawowych elementów układu sprężania powietrza. Często pełni kluczową rolę w układach…
Praktyczne informacje dotyczące formalności celnych i strategii unikania opóźnień przy przekraczaniu granicy podczas transportu kolejowego do Kazachstanu

Praktyczne informacje dotyczące formalności celnych i strategii unikania opóźnień przy przekraczaniu granicy podczas transportu kolejowego do…

Choć przekraczanie granicy z towarem może wydawać się procesem skomplikowanym i czasochłonnym, odpowiednie przygotowanie i znajomość…
Podstawowe elementy systemu uzdatniania sprężonego powietrza

Podstawowe elementy systemu uzdatniania sprężonego powietrza

Układy sprężonego powietrza budowane są na podstawie wymagań konkretnych zastosowań. Niemniej jednak systemy sprężonego powietrza muszą…