• 20 października, 2021
  • 7 minutes read

Pogrzeb martwourodzonego dziecka – niezbędne formalności

Pogrzeb martwourodzonego dziecka – niezbędne formalności

Śmierć nowonarodzonego dziecka to trudne, wręcz traumatyczne przeżycie dla rodziców. Uczucie bólu, smutku i żalu może towarzyszyć im przez wiele miesięcy, a nawet lat. Obowiązujące w Polsce prawo dopuszcza, aby rodzice samodzielnie zadecydowali, co stanie się z ciałem ich martwourodzonego dziecka. Mogą pozostawić je w szpitalu lub zdecydować się na odebranie ciała i pochówek – religijny lub świecki. 

 

 

Karta Martwego Urodzenia 

 

Poronienie lub wydanie na świat martwourodzonego dziecka wiąże się z dopełnieniem wielu formalności dotyczących jego pochówku. Niezależnie od czasu zakończenia ciąży, matce dziecka przysługują niezbywalne prawa w postaci zarejestrowania go w Urzędzie Stanu Cywilnego, możliwości zorganizowania pogrzebu, odebrania zasiłku pogrzebowego, prawa do urlopu macierzyńskiego, jak również otrzymania świadczenia z polisy ubezpieczeniowej. 

 

Martwourodzone dziecko, które przyszło na świat w placówce medycznej, powinno otrzymać Kartę Martwego Urodzenia. Jest to dokument, w którym zawiera się istotne dane w postaci płci dziecka, przybliżonego wieku, a także domniemanej lub ustalonej przyczyny zgonu. 

 

Rejestracja martwourodzonego dziecka

 

Na podstawie Karty Martwego Urodzenia można zarejestrować martwourodzone dziecko w Urzędzie Stanu Cywilnego. Podmiot ten jest zobowiązany do wystawienia aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że przyszło ono na świat martwe. Prawo do rejestracji dotyczy także dziecka, które przyszło na świat poza szpitalem. Oznacza to, że urodzenie martwego dziecka w domu bądź też w drodze do placówki medycznej kwalifikuje się do wystawienia aktu urodzenia ze stosowną adnotacją o jego zgonie. 

Rejestracja martwourodzonego dziecka daje prawo do skorzystania z pełnego urlopu macierzyńskiego, jaki przysługuje matce nieżyjącego dziecka. Wynosi on 56 dni. Ponadto, akt urodzenia dziecka z adnotacją, że przyszło na świat martwe, uprawnia także do odebrania zasiłku pogrzebowego w wysokości 4000 zł. 

 

Jak zorganizować pochówek martwourodzonego dziecka? 

 

Dopełnienie formalności pogrzebowych dotyczących martwourodzonego dziecka leży w gestii rodziców. Mogą oni pozostawić je w szpitalu bądź też zdecydować się na odbiór ciała i samodzielne zorganizowanie pochówku, w dowolnie wybranym obrzędzie religijnym. Rodzice nie należący do żadnej wspólnoty religijnej, mają prawo do zorganizowania pogrzebu martwourodzonego dziecka w formie świeckiej. 

 

Pochówek martwourodzonego dziecka jest możliwy również wówczas, gdy jego płeć nie jest jednoznacznie ustalona. W takim wypadku należy odebrać kartę zgonu ze szpitala, na podstawie której możliwe jest zorganizowanie pochówku, ale bez możliwości ubiegania się o zasiłek pogrzebowy i urlop macierzyński. Organizacja pogrzebu martwourodzonego dziecka przebiega analogicznie, jak osoby dorosłej. W celu dopełnienia wszelkich formalności, można wybrać zakład pogrzebowy i powierzyć mu zorganizowanie pochówku. 

 

Katolicki pogrzeb martwourodzonego dziecka bez chrztu

 

Osoby deklarujące przynależność do Kościoła katolickiego, mogą zorganizować pogrzeb martwourodzonego dziecka bez chrztu, ponieważ prawo kanoniczne przewiduje taką możliwość, bez względu na czas zakończenia ciąży. Po ustaleniu płci martwourodzonego dziecka rodzicom przysługuje zasiłek pogrzebowy na organizację jego pochówku. Otrzymanie tego świadczenia wymaga przedstawienia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wymaganych dokumentów, które potwierdzają zorganizowanie tej uroczystości. Oprócz tego, należy przedstawić akt urodzenia dziecka z adnotacją o urodzeniu martwym. Trzeba pamiętać, że zasiłek pogrzebowy jest ograniczony czasowo. Wniosek o jego przyznanie należy złożyć nie później niż do 12 miesięcy od przyjścia na świat martwourodzonego dziecka

 

Jakie prawa ma matka, która wydała na świat martwourodzone dziecko? 

 

Matka, która wydała na świat martwourodzone dziecko bądź też poroniła, zgodnie z artykułem 180 §1 Kodeksu Pracy może ubiegać się o przyznanie prawa do 8-tygodniowego urlopu macierzyńskiego. W przypadku, gdy przebywa na urlopie macierzyńskim, może także wnioskować o zasiłek. Działanie to wymaga przedstawienia w zakładzie pracy skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka wraz z adnotacją, że urodziło się ono martwe. 

 

Ojciec dziecka martwourodzonego nie ma prawa do otrzymania tak zwanego urlopu tacierzyńskiego z powodu śmierci swojego dziecka. Może on ubiegać się o bezpłatny urlop okolicznościowy, udzielany nie tylko na czas pogrzebu, ale także na okres załatwiania wszystkich formalności związanych z pochówkiem dziecka. 

 

Pogrzeb martwourodzonego dziecka wiąże się z koniecznością załatwienia wielu formalności. Rodzice mogą wnioskować o otrzymanie zasiłku pogrzebowego, starać się o ubezpieczenie z tytułu śmierci dziecka, jak również w przypadku matki, ubiegać się o urlop macierzyński. 

Pozycjonowanie stron Warszawa

Zobacz również

Zbiornik ciśnieniowy — dlaczego jest ważny w układzie sprężonego powietrza

Zbiornik ciśnieniowy — dlaczego jest ważny w układzie sprężonego powietrza

Zbiornik ciśnieniowy jest jednym z podstawowych elementów układu sprężania powietrza. Często pełni kluczową rolę w układach…
Praktyczne informacje dotyczące formalności celnych i strategii unikania opóźnień przy przekraczaniu granicy podczas transportu kolejowego do Kazachstanu

Praktyczne informacje dotyczące formalności celnych i strategii unikania opóźnień przy przekraczaniu granicy podczas transportu kolejowego do…

Choć przekraczanie granicy z towarem może wydawać się procesem skomplikowanym i czasochłonnym, odpowiednie przygotowanie i znajomość…
Podstawowe elementy systemu uzdatniania sprężonego powietrza

Podstawowe elementy systemu uzdatniania sprężonego powietrza

Układy sprężonego powietrza budowane są na podstawie wymagań konkretnych zastosowań. Niemniej jednak systemy sprężonego powietrza muszą…