• 23 września, 2021
  • 6 minutes read

Nieterminowe wypłacanie wynagrodzenia przez pracodawcę

Nieterminowe wypłacanie wynagrodzenia przez pracodawcę

Problem nieterminowej wypłaty wynagrodzenia przez pracodawcę to wbrew pozorom częsta sytuacja, dotycząca zarówno małych przedsiębiorców, jak i średnich oraz dużych przedsiębiorstw zatrudniających ponad 250 osób. Wynagrodzenie za pracę jest jednym z podstawowych elementów stosunku pracy. Z uwagi na to obowiązkiem pracodawcy jest przestrzeganie terminowego wypłacania wynagrodzenia.

Problem opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia

Częste opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia lub celowe niewypłacanie go przez pracodawcę to problem, z którym boryka się coraz więcej pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Dotyczy to nie tylko osób w bardzo młodym wieku, mających niewielkie doświadczenie na rynku pracy, ale także wieloletnich pracowników, którzy świadczą pracę na rzecz pracodawcy.

Wynagrodzenie za pracę jest podstawowym prawem każdej osoby, która jest zatrudniona w oparciu o umowę o pracę. Wysokość wynagrodzenia jest ustalana przy podpisywaniu wspomnianego dokumentu. Wówczas ustala się rodzaj, ilość, jak również jakość świadczonej pracy, biorąc pod uwagę także kwalifikacje danego pracownika oraz zakres wykonywanych przez niego działań, w tym również zadań dodatkowych.

Według obowiązujących przepisów prawa pracy, wynagrodzenie nie powinno być wypłacane później niż do 10. dnia każdego miesiąca, po miesiącu, za który przysługuje danemu pracownikowi. Niedopuszczalne jest wypłacanie wynagrodzenia w ratach bądź przedłużanie terminu wypłacania wynagrodzenia pracowników w taki sposób, że jedno świadczenie nakłada się bezpośrednio na kolejne.

Jakie środki prawne może wykorzystać pracownik, który otrzymuje wynagrodzenie nieterminowo?

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Kodeksie pracy wynagrodzenie za pracę powinno być wypłacane co najmniej raz w miesiącu. Jeśli zawarta z pracodawcą umowa o pracę zawiera dodatkowe klauzule lub aneksy dotyczące innych wypłat, tak zwanych bonusów pracowniczych czy nagród, to termin ich wypłacania również powinien być jasno ustalony i zawarty w umowie lub w dokumencie będącym aneksem do zawartej wcześniej umowy o pracę.

Termin przekazywania pensji pracownikom powinien być także określony w regulaminie pracy obowiązującym w danym przedsiębiorstwie bądź regulaminie wynagrodzenia w układzie zbiorowym, a także informacjach zawartych w dokumentach będących pozaumownymi warunkami pracy.

Pracodawcy, którzy celowo opóźniają wypłatę pensji pracownikom, mogą być pociągnięci do odpowiedzialności. Powiadomienie o tej sytuacji ze strony pracownika można skierować do Państwowej Inspekcji Pracy, która zarządzi kontrolę w przedsiębiorstwie, gdzie zaistniała nieterminowa wypłata pensji dla pracowników. Inspektor ma w obowiązku nakazać pracodawcy natychmiastowe uregulowanie wszystkich zobowiązań wobec osób zatrudnionych w wyznaczonym przez niego terminie. Po jego przekroczeniu pracodawca może być pociągnięty do odpowiedzialności.

Odszkodowanie i odsetki za nieterminowe wypłacanie wynagrodzenia pracownikom

Nieterminowe wypłacanie wynagrodzenia pracownikom może być podstawą do natychmiastowego rozwiązania umowy o pracę bez potrzeby zachowania okresu wypowiedzenia. Tak stanowi artykuł 55 Kodeksu pracy. Chodzi o fakt dopuszczenia się przez pracodawcę ciężkiego naruszenia obowiązków wobec osób zatrudnionych. Należy pamiętać, że w tego typu sytuacjach pracownik może domagać się od pracodawcy należnego mu odszkodowania, którego wysokość jest uzależniona od okresu wypowiedzenia umowy o pracę.

W przypadku gdy umowa o pracę jest zawarta na czas określony, jest to 14 dni, czyli dwa tygodnie. Pracownik, który boryka się z problemem nieterminowego wypłacania wynagrodzenia, może zażądać od pracodawcy odsetek z tytułu opóźnienia wypłaty należnego mu wynagrodzenia. Odsetki przysługują nawet wtedy, gdy nieterminowe wypłacanie pensji nie przynosi żadnego uszczerbku czy szkody na osobie pracownika. Warto pamiętać, że wszelkie roszczenia z tytułu nieterminowego wypłacania wynagrodzenia dla pracowników mają podstawę prawną, nawet gdy pracodawca znajduje się w krytycznej sytuacji finansowej.

Nieterminowe wypłacanie wynagrodzenia dla pracowników to podstawa do wszczęcia odpowiednich działań zmierzających do naprawy tej sytuacji. Pracownik, który boryka się z tym problemem, może powiadomić Państwową Inspekcję Pracy lub rozwiązać umowę o pracę bez potrzeby składania wypowiedzenia. Warto nadmienić, że pracownikowi należy się także zadośćuczynienie za nieterminowe wypłacanie pensji w postaci odsetek, a nawet odszkodowania.

źródło: sawickiwspolnicy.pl – kancelaria adwokacka

Pozycjonowanie stron Warszawa

Zobacz również

Dlaczego w imporcie z Chin opłaca się korzystać z transportu kolejowego?

Dlaczego w imporcie z Chin opłaca się korzystać z transportu kolejowego?

Sprowadzasz towaru z Chin? Chcesz zoptymalizować łańcuchy dostaw w swojej firmie? Poznaj zalety transportu kolejowego z…
Skróty klawiszowe w programie PowerPoint, które warto znać

Skróty klawiszowe w programie PowerPoint, które warto znać

Program PowerPoint umożliwia wykorzystanie wielu przydatnych funkcji, dzięki którym projektowanie prezentacji multimedialnych staje się znacznie łatwiejsze.…
Praktyczne porady na temat wyboru mebli łazienkowych, które zmaksymalizują przestrzeń i funkcjonalność

Praktyczne porady na temat wyboru mebli łazienkowych, które zmaksymalizują przestrzeń i funkcjonalność

Wybór odpowiednich mebli do łazienki to zadanie, które wymaga przemyślenia i planowania. Właściwe meble nie tylko…