• 26 czerwca, 2023
  • 4 minutes read

Audyt sprężonego powietrza — krok do poprawy wydajności systemu

Audyt sprężonego powietrza — krok do poprawy wydajności systemu

Audyt sprężonego powietrza ma na celu optymalizację funkcjonowania systemu i zwiększenie efektywności energetycznej. Jego wykonanie będzie się przekładać na oszczędności kosztów operacyjnych i redukcję emisji gazów cieplarnianych. Jest to istotne zarówno dla środowiska, jak i dla przedsiębiorstw, które mogą zyskać poprzez zoptymalizowanie swojego systemu sprężonego powietrza.

Audyt sprężonego powietrza — co to jest

Audyt sprężonego powietrza to proces oceny i analizy systemu dostarczania sprężonego powietrza w celu identyfikacji możliwości poprawy efektywności, oszczędności energii i optymalizacji działania układu. Audyt sprężonego powietrza przeprowadza się w celu zrozumienia całego systemu sprężonego powietrza, w tym sprężarek, zbiorników, rurociągów, osuszaczy i innych elementów, a także oceny ich działania i wydajności.

Do głównych celów audytu sprężonego powietrza zalicza się identyfikację strat energii, optymalizację wydajności układu i ocenę kondycji wykorzystanych maszyn. Efektem przeprowadzenia audytu systemu sprężonego powietrza jest przygotowanie zaleceń pokontrolnych, których wykonanie będzie skutkować podniesieniem wydajności całego układu. 

W ramach audytu przeprowadza się identyfikację strat energii, którego celem jest zlokalizowanie i zidentyfikowanie potencjalnych źródeł strat energii w systemie sprężonego powietrza, takich jak wycieki powietrza, nieszczelności, niewłaściwa izolacja, nadmierne ciśnienie czy nieoptymalne ustawienia sprężarek. Audyt może pomóc także w określeniu, czy system sprężonego powietrza jest odpowiednio zaprojektowany i dostosowany do rzeczywistych potrzeb użytkownika. Może sugerować optymalne ustawienia ciśnienia, wydajności sprężarek i innych urządzeń, aby zoptymalizować wykorzystanie energii. Ważnym elementem audytu sprężonego powietrza jest ocena kondycji sprzętu, która może obejmować ocenę kondycji sprężarek, zbiorników, osuszaczy powietrza i innych komponentów. Pozwala to na identyfikację potencjalnych problemów technicznych, takich jak zużycie części, awarie, niewłaściwe działanie lub konieczność konserwacji.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wydawane są zalecenia dotyczące usprawnień w systemie sprężonego powietrza. Po przeprowadzeniu audytu, specjaliści w dziedzinie sprężonego powietrza mogą przedstawić zalecenia dotyczące usprawnień, takich jak naprawy, modernizacje, zmiany konfiguracji lub zastosowanie bardziej energooszczędnych technologii. Te zalecenia mogą prowadzić do poprawy efektywności i oszczędności energetycznych systemu sprężonego powietrza.

Kiedy trzeba wykonać audyt systemu sprężonego powietrza?

Audyt systemu sprężonego powietrza można w zakładzie przeprowadzić w różnych sytuacjach i okolicznościach. Kiedy faktycznie jest potrzeba wykonania audytu? Jeśli wdrażasz w zakładzie nową instalację lub planujesz rozbudować istniejący układ, audyt może być przeprowadzony przed rozpoczęciem projektu. Pomaga to w dokładnym zrozumieniu wymagań i optymalnym zaprojektowaniu systemu, aby zapewnić odpowiednią wydajność i efektywność. W przypadku funkcjonujących systemów sprężonego powietrza audyt jest niezbędny, gdy zauważysz nieuzasadnione problemy z wydajnością lub nadmiernym zużyciem energii przez system sprężania powietrza. Jeśli układ sprężonego powietrza działa nieoptymalnie, audyt może pomóc w identyfikacji potencjalnych problemów i obszarów poprawy. Jeśli zużycie energii jest wysokie lub występują niestabilności w dostawie sprężonego powietrza, audyt może dostarczyć informacji na temat potencjalnych przyczyn i zaleceń dotyczących poprawy wydajności. Wraz z rosnącymi cenami energii coraz więcej zakładów szuka rozwiązań pozwalających na obniżenie kosztów eksploatacyjnych związanych ze zużyciem prądu. Jeśli Twoim celem jest poprawa efektywności energetycznej i oszczędności w systemie sprężonego powietrza, audyt może dostarczyć informacji na temat aktualnego zużycia energii, identyfikacji źródeł strat i zaleceń dotyczących usprawnień.

Warto podkreślić, że audyt sprężonego powietrza warto wykonać podczas rocznej konserwacji i serwisu urządzeń. Jest to o tyle wygodne, że podczas audytu należy zatrzymać działanie zakładu. Audyt pomaga w ocenie kondycji sprzętu, wykryciu potencjalnych problemów i zastosowaniu odpowiednich działań naprawczych.

źródło: ALMIG kompresory

Pozycjonowanie stron Warszawa

Zobacz również

Zbiornik ciśnieniowy — dlaczego jest ważny w układzie sprężonego powietrza

Zbiornik ciśnieniowy — dlaczego jest ważny w układzie sprężonego powietrza

Zbiornik ciśnieniowy jest jednym z podstawowych elementów układu sprężania powietrza. Często pełni kluczową rolę w układach…
Praktyczne informacje dotyczące formalności celnych i strategii unikania opóźnień przy przekraczaniu granicy podczas transportu kolejowego do Kazachstanu

Praktyczne informacje dotyczące formalności celnych i strategii unikania opóźnień przy przekraczaniu granicy podczas transportu kolejowego do…

Choć przekraczanie granicy z towarem może wydawać się procesem skomplikowanym i czasochłonnym, odpowiednie przygotowanie i znajomość…
Podstawowe elementy systemu uzdatniania sprężonego powietrza

Podstawowe elementy systemu uzdatniania sprężonego powietrza

Układy sprężonego powietrza budowane są na podstawie wymagań konkretnych zastosowań. Niemniej jednak systemy sprężonego powietrza muszą…